Zdeněk Lhotský, Sklo / Kresba

15.12.2023 – 19.4.2024

Nisa Factory

Pro výstavu byly vybrány práce z posledních let. Důraz je přitom cíleně kladen na rozmanitost tvaru i dekoru jednotlivých skleněných objektů. Zatímco na elementárních tvarech, jakými jsou nejčastěji mísa či hranol, experimentuje s vytvářením a komponováním barevných struktur uvnitř skleněné hmoty, na nebarevných reliéfech inspirovaných Fresnelovou lupou tvoří menší či větší plošné kompozice. Černými grafickými znaky dekorované duté tvary, vyrobené ve sklářské huti, zase více souvisejí s jeho volnou obrazovou tvorbou, kterou nejlépe charakterizuje pojem grafika nebo kolorovaná grafika. Rozvíjí unikátní technologii Vitrucell, které je autorem, a v celé šíři své umělecké tvorby hledá nové, originální formy pro uplatnění dekoru.

 

Součástí prezentace jsou velkoformátové tužkové kresby, které v regionu budou prezentovány úplně poprvé.

více info – https://www.nisafactory.cz/

you can share a post