TECHNOLOGIE TAVENÍ SKLA

Tavení skla ve formě je sklářská technika (doložená cca 400 let př.Kr. u Egypťanů, Féničanů a Peršanů), která se po staletí zapomnění znovu vrátila v 50.letech 20. století. U zrodu této techniky stálo legendární umělecké duo Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, kteří se stali „znovuobjeviteli“ této technologie, která v současné podobě umožňuje vytvářet skleněná umělecká díla obrovských rozměrů a složitých tvarů. Tavená plastika vzniká sochařským způsobem od skici a návrhu přes modelování k výrobě formy, která se naplní bloky skla. Tavení a následné pomalé chlazení skla trvá dle velikosti a složitosti tvaru objektu několik týdnů i měsíců. Následuje mechanické odstranění sádro-pískové formy a povrchová úprava – broušení, leštění, pískování, popř. leštění v kyselině. Technologie výroby tavené plastiky je velmi náročný proces na sebe navazujících operací, které vyžadují maximální úsilí a soustředěnost každého řemeslníka. Jakákoliv chyba ve výrobním procesu znamená opakování třeba i několikaměsíčního procesu od samého začátku. Skleněná díla vyrobená technologií tavení jsou unikátními artefakty s přidanou hodnotou ve světě současného umění.

Výrobní proces skleněného díla

Výroba modelu  – sádra, vosk, polyuretan, hlína, 3D technologie

Výroba formy pro tavení

Výběr a zajištění skla – více než 80 barev skla od různých výrobců, výroba speciální barvy od 150 kg

Tavení a chlazení včetně extrémně rozměrných objektů

Základní opracování – broušení, leštění do vysokého lesku

Pískování a leštění v kyselině

Fusing

Lehání

Pískování motivů, malování

Lepení

PROJEKTY DO ARCHITEKTURY

3D modelování, rendery skleněných objektů v architektuře

Posouzení bezpečnostních rizik – statika, pevnost, dilatace

Příprava projektu na základě prováděcí dokumentace stavby

Projekční a konstrukční práce

Posouzení instalačních podmínek, funkčnosti a údržby

Montáž skleněných objektů a prvků do architektury

Odborná manipulace a balení

Balení pro export v dřevěných boxech

Zajištění mezinárodní dopravy

Celní deklarace v ČR i v zahraničí

Fotografování v profesionálním fotoateliéru

Pojištění uměleckých děl pro přepravu

GARANCE

Na základě dohody poskytujeme mezinárodní Certifikát o akreditované zkoušce, který zaručuje stav vnitřního pnutí ve skle a certifikát potvrzující výrobce – Lhotský studio.