BEN STORMS

coffee table / 2022

In Hale Cast Glass

KŘÍŽ

Kostel Krista Spasitele

Praha

KAPKY

Instalace

Ljubimer nad Baškou

SARKOFÁG

Sarkofág pro královnu

Rosklide

MARC NEWSON

Gagosian Gallery

New York

TWO BUNNIES

Glass Light Hotel and Gallery

Norfolk

HLAVNÍ VSTUP

Grandhotel Pupp

Karlovy Vary

SAGRADA FAMILIA

Okna

Barcelona

BEN STORMS

coffee table / 2022

In Hale Cast Glass

KŘÍŽ

Kostel Krista Spasitele

Praha

KAPKY

Instalace

Ljubimer nad Baškou

SARKOFÁG

Sarkofág pro královnu

Rosklide

MARC NEWSON

Gagosian Gallery

New York

TWO BUNNIES

Glass Light Hotel and Gallery

Norfolk

HLAVNÍ VSTUP

Grandhotel Pupp

Karlovy Vary

SAGRADA FAMILIA

Okna

Barcelona