MANIFESTO

Zavazujeme se šířit ideu skla jako privilegovaného uměleckého média pro tvorbu rozličných forem umění a inovativní technologii tavení skla do formy, znovuobjevenou v 50. letech 20. století našimi předchůdci Stanislavem Libenským a Jaroslavou Brychtovou, jako ojedinělou techniku, kterou je možno naplnit umělcovy představy o tom, co je možné ze skla vyrobit.

 

Jsme inspirativním a profesionálním partnerem v uměleckém segmentu výroby skleněných objektů a instalací unikátní technologií tavení skla pro umělce, designéry, architekty a individuality z Česka a celého světa.

 

V návaznosti na naši historii nejstaršího studia tavené plastiky na světě, jsme vybudovali mezinárodně respektovanou a silnou značku, s vidinou i nadále inspirovat svět v překonávání možností v tvorbě skleněných uměleckých objektů a instalací.

 

V rámci spolupráce s předními českými i evropskými kurátory a odborníky, studio vyhledává spolupráce s renomovanými umělci a designéry napříč uměleckými žánry a rozdílnými uměleckými médii s cílem vytvořit zcela nová skleněná díla nebo transformovat jejich stávající ikonická díla do skleněné podoby.

 

Naše hodnoty vycházejí z respektu k tradici tavené plastiky v České Republice, preciznímu řemeslu, know-how, inovativnímu přístupu a kreativitě, které společně s představami umělců vytvářejí silné obsahové příběhy zhmotněné do skleněné podoby.

 

Usilujeme o kultivaci odborné a veřejné diskuze v otázkách zaměřujících se na sklo jako umělecké médium, pěstujeme naše dědictví obohacováním a inspirováním světa v naplňování ambiciózních vizí umělců a architektů a zavazujeme se ke spoluutváření budoucnosti skla jako uměleckého média ve světě současného umění.

 

Naším dlouhodobým cílem je systematické navázání dialogu s renomovanými světovými umělci, ale i galeriemi, kurátory či uměleckými institucemi za účelem naplnění vize, a tedy posílení pozice uměleckých děl vyrobených ze skla na mezinárodní scéně a mezi odbornou i širokou veřejností.

LHOTSKÝ STUDIO

Vyrábí největší tavené objekty a instalace ze skla na světě.

Nejstarší studio tavené plastiky na světě

 

Lhotský studio vyrábí skleněná díla a instalace unikátní technologií tavení skla do formy. Studio navazuje na tradici skleněné tavené plastiky v Železném Brodě, která se datuje od 50.let 20. století a je přímým pokračovatelem zakladatelů studia, světoznámého uměleckého dua – Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové.

 

Legendy Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová a jejich odkaz

 

Ve studiu na Pelechově vznikaly do začátku 90.let všechny tavené plastiky i rozměrné realizace do architektury této ikonické dvojice. Zdeněk Lhotský, sochař, světoznámý sklářský mistr, inovátor a zakladatel Lhotský studia, které převzal v roce 1994 po dlouhém naléhání Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, aby pokračoval v tradici, kterou její zakladatelé započali. V duchu zakladatelů tak pokračujeme v uchování uměleckého odkazu a rozvoji sklářské tradice, vzdáváme hold českému řemeslu, klademe důraz na precizní řemeslné zpracování a posouváme hranice toho, co je možné vytvořit lidskou dovedností, kreativitou, odhodláním a láskou k řemeslu.

 

Projekty, které mění svět umění

 

Ve studiu jsme v roce 2018 dokončili realizaci největšího taveného díla na světě „Sarkofág“ pro dánskou královskou rodinu. Dílo vážící přes 4,5tuny a měřící 3,8metru bylo nainstalováno v kapli katedrály v Rosklide, a je v současné době veřejnosti nepřístupné.

V průběhu let vytvořil Zdeněk Lhotský ze studia vysoce profesionální odborné a řemeslné pracoviště, kde jsme zhotovili technicky náročné projekty světoznámých umělců jako Marc Newson, Faye Toogood, Howard Ben Tré, Judy Chicago, Geoffrey Mann, Karen LaMonte a další, spolu s významnými projekty a instalacemi do architektury. V neposlední řadě i významná díla českých sklářských legend Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, a skleněné plastiky zakladatele studia a sochaře Zdeňka Lhotského.

 

Tradice, know-how a historií prověřené zkušenosti

 

Inovativní technologie v kombinaci s know-how předávaného z generace na generaci nám umožnuje realizaci tvarově komplikovaných, plastických objektů se složitou strukturou vykreslenou i do těch nejmenších detailů a velmi rozměrných uměleckých děl, které doposud nebylo možné vyrobit žádnou jinou technologií. Vášeň, oddanost pro řemeslo, kreativita a profesionalita našich řemeslníků, kteří mají více jak 30leté zkušenosti s výrobou skleněných objektů společně s inovativními postupy nás vedou k nekonvenčním řešením, které přesahují předvídatelné a běžné. Klademe důraz na bezprecedentní kvalitu řemeslného zpracování tvořenou dotykem lidské ruky, která přispívá každému dílu trvalou hodnotou.

 

Inovace a vývoj technologie

 

Krátce po převzetí studia započal Zdeněk Lhotský a jeho tým intenzivní experimentování a inovaci technologie, nových formovacích postupů, materiálů, zdokonalování stavby pecí a hledání limitů v tvarové a strukturové složitosti skleněných objektů. Výsledkem jsou pak „EX skla“ vhodná pro venkovní použití v projektech do architektury, unikátní technologie Vitrucell nebo osmnáct moderních tavících pecí pro realizaci těch nejnáročnějších skleněných děl a instalací.

Zdeněk Lhotský

(umělec & leader studia)

Martina Kulhavá

(obchod a marketing)

Lucie Švitorková

(vedoucí výroby)

Robert Hušek

(výroba)

HISTORIE STUDIA

Na světové výstavě EXPO ´58 v Bruselu obdivovali statisíce diváků řadu originálních skleněných objektů umístěných v československém pavilonu. Jedním z nich bylo i panneau s barevnými skleněnými kameny se zvířecími motivy. Autorské monumentální plastika světově uznávané dvojice Libenský – Brychtová byla vytvořena v tehdejším národním podniku Železnobrodské sklo unikátní technikou taveného skla do formy. Autoři zde poprvé, v ryze moderní výtvarné stylizaci, představili světu, že sklo lze při použití technologie tavení využít i pro rozměrné realizace.

Pokračováním v úspěchu prezentace sklářského umění autorské dvojice Libenský – Brychtová v tehdejším Československu byla účast na světové výstavě EXPO ´70 v japonské Ósace, kde přes 10 miliónů návštěvníků mělo možnost obdivovat největší skleněné dílo Řeka života (22 m).

V tehdejším středisku „Na Pelechově“ vznikalo v průběhu několika desetiletí mnoho monumentálních děl z tvorby umělecké dvojice Libenský – Brychtová, později i dalších autorů, především z řad žáků prof. Libenského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Po sametové revoluci v roce 1989 se nové vedení podniku Železnobrodské sklo rozhodlo nabídnout středisko k privatizaci.

Od roku 1994 se stal novým majitelem Zdeněk Lhotský, kde se v nově vzniklém studiu Lhotský zhostil role manažera, technologa, uměleckého ředitele a sochaře tvořícího vlastní umělecká díla.

více o Zdeněk Lhotský zde