Kotelna Gallery

Kotelna Gallery je soukromý výstavní prostor zaměřující se na prezentaci děl sochaře Zdeňka Lhotského.

Dlouhodobým cílem galerie je vytváření dialogu mezi skleněnými uměleckými objekty a instalacemi s díly z oblastí napříč uměleckou sférou v mezinárodním kontextu. Galerie zároveň slouží jako prostor pro výstavu autorských skleněných objektů renomovaných umělců vyrobených v Lhotský studiu. Ve svém výstavním portfoliu se zaměřuje na volnou tvorbu, užité umění a instalace prezentující současné umění s obsahově různorodými rovinami interpretace.

Rekonstrukce galerie, bývalé textilní továrny na okraji Železného Brodu, byla dokončena v roce 2014 dle návrhu architektonického studia Artikl. Exkluzivní poloha u nově zrekonstruovaného náhonu řeky Jizery dodává místu velký potenciál. Konceptem řešení bylo pro architekty vytvořit dialog mezi původním, kvalitním, stavebním řemeslem typickým pro industriální stavby tohoto období a současným architektonickým jazykem. Architekt ponechal původní velkorysé prostory hal se zvýrazněním tektoniky všech původních nosných ocelových konstrukcí. Obnovují se i původní okenní otvory včetně členění, které pomáhají ke zvýraznění charakteru vystavených uměleckých děl.

V opozitu Kotelna Gallery je privátní muzeum s červenou fasádou světově proslulého uměleckého dua prof. Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové s permanentní expozicí významných skleněných děl z historie jejich tvorby. Na stěnách muzea jsou i vzácné kresby prof. Libenského, které považoval za základ pojetí myšlenky uměleckého skla, které sloužily jako předloha pro tvorbu modelu a následně pro výrobu skleněného díla. V expozici se nachází díla, která výrazným způsobem rezonovala ve světě umění, například Zelené oko pyramidy (1993), Velký otisk anděla (1999) nebo Rubáš II (1997).

Funeral kolekce

Ve společnosti opomíjené téma smrti a následného důstojného odcházení je téma vzbuzující citlivé otázky. Autorská díla z kolekce FUNERAL se tak svou ikonografiií stávají schránkou pro uchování ostatků s věčným symbolem oslavující osobnost každého jednotlivce, jsou otiskem nemateriálnosti těla, které opustila duše.