Menu+

Technologie

Tavení skla ve formě je sklářská technika (doložená cca 400 let př. Kr. u Egypťanů, Féničanů a Peršanů), která se po staletí zapomnění znovu vrací ve 20.st. Čeští výtvarníci Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, kteří stáli i u zrodu našeho studia, se řadí mezi nejvýznamnější „znovuobjevitele” této metody. Tavená plastika vzniká sochařským způsobem od skici a návrhu přes modelování k výrobě formy, která se naplní střepy. Tavení a následné pomalé chlazení skla trvá i několik týdnů. Následuje povrchová úprava pomocí kyseliny, případně broušení a leštění skla.Základní technologie a služby pro váš projekt

 • Výroba modelu (sádra, vosk, polyuretan, hlína)
 • Výroba sádrové formy pro tavení
 • Tavení a chlazení i extrémně rozměrných objektů
 • Základní opracování – broušení
 • Ruční broušení a leštění do vysokého lesku
 • Pískování
 • Leštění v kyselině
 • Lepení
 • Lehání
 • Malování
 • Fusing
 • 110 druhů barev skla a možnost výroby speciální barvy od 150 kg
Služby pro projekty do architektury

 • Modelování, formování, tavení, broušení, leštění, lepení
 • Montáž skleněných objektů a prvků do architektury
 • Důkladná příprava projektu na základě prováděcí dokumentace
 • Projekční a konstrukční práce
 • Posouzení bezpečnostních rizik – statika, pevnost, dilatace
 • Posouzení detailů, funkčnosti a účelnosti výrobku
Technologie Vitrucell

Unikátní plástvová struktura VITRUCELLu umožňuje vzájemnou souhru formy a světla, v níž se úspěšně pojí kontrastující kvalita precizního provedení a fascinace materiálem. VITRUCELL představuje novou metodu tavení skla ve formě, která integruje tradiční postupy s moderními technologiemi. Splňuje tak nároky nejen designových a architektonických projektů, ale také originálních uměleckých vizí.


Ostatní služby pro váš projekt

 • Balení pro export v dřevěných boxech
 • Zajištění mezinárodní dopravy
 • Celní deklarace v ČR i v zahraničí
 • Fotografování v profesionálním fotoateliéru

Garance

Na vyžádání a po předběžném dohodnutí podmínek poskytujeme Certifikát o akreditované zkoušce, který zaručuje stav vnitřního pnutí ve skle.