Loading... Loading...

 • Technologie

  Tavení skla ve formě je sklářská technika (doložená cca 400 let př. Kr. u Egypťanů, Féničanů a Peršanů), která se po staletí zapomnění znovu vrací ve 20.st. Čeští výtvarníci Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, kteří stáli i u zrodu našeho studia, se řadí mezi nejvýznamnější „znovuobjevitele” této metody. Tavená plastika vzniká sochařským způsobem od skici a návrhu přes modelování k výrobě formy, která se naplní střepy. Tavení a následné pomalé chlazení skla trvá i několik týdnů. Následuje povrchová úprava pomocí kyseliny, případně broušení a leštění skla.  Základní technologie a služby pro váš projekt

  • Výroba modelu (sádra, vosk, polyuretan, hlína)
  • Výroba sádrové formy pro tavení
  • Tavení a chlazení i extrémně rozměrných objektů
  • Základní opracování – broušení
  • Ruční broušení a leštění do vysokého lesku
  • Pískování
  • Leštění v kyselině
  • Lepení
  • Lehání
  • Malování
  • Fusing
  • 110 druhů barev skla a možnost výroby speciální barvy od 150 kg
  Služby pro projekty do architektury

  • Modelování, formování, tavení, broušení, leštění, lepení
  • Montáž skleněných objektů a prvků do architektury
  • Důkladná příprava projektu na základě prováděcí dokumentace
  • Projekční a konstrukční práce
  • Posouzení bezpečnostních rizik – statika, pevnost, dilatace
  • Posouzení detailů, funkčnosti a účelnosti výrobku
  Technologie Vitrucell

  Unikátní plástvová struktura VITRUCELLu umožňuje vzájemnou souhru formy a světla, v níž se úspěšně pojí kontrastující kvalita precizního provedení a fascinace materiálem. VITRUCELL představuje novou metodu tavení skla ve formě, která integruje tradiční postupy s moderními technologiemi. Splňuje tak nároky nejen designových a architektonických projektů, ale také originálních uměleckých vizí.
  Ostatní služby pro váš projekt

  • Balení pro export v dřevěných boxech
  • Zajištění mezinárodní dopravy
  • Celní deklarace v ČR i v zahraničí
  • Fotografování v profesionálním fotoateliéru


  Garance

  Na vyžádání a po předběžném dohodnutí podmínek poskytujeme Certifikát o akreditované zkoušce, který zaručuje stav vnitřního pnutí ve skle.